Direktori

Abrizah binti Abdul Aziz
Pengarah
F54
Pejabat Pengarah
03-88861155
abrizah[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohamed Sofian bin Abu Talib
Timbalan Pengarah
J52
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
03-88861250
sofian[at]kats[dot]gov[dot]my
Masitah binti Abd Kadir
Timbalan Pengarah
F52
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
03-88861191
masitah.kadir[at]kats[dot]gov[dot]my
Norbaiyah binti Sukor
Timbalan Pengarah
F52
Cawangan Infrastruktur ICT
03-88861186
norbaiyah[at]kats[dot]gov[dot]my
Nor Hayati binti Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi Web dan Multimedia
03-88861206
yatie[at]kats[dot]gov[dot]my
Norlizah binti Datuk Haji Hanafiah
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861160
norlizah[at]kats[dot]gov[dot]my
Hanafi bin Bujang
Ketua Penolong Pengarah
F48
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861188
hanafi.bujang[at]kats[dot]gov[dot]my
Khairil Izwan bin Ahmad Arshad
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861208
khairil@[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Nazri bin Mustaffa
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861702
mnazri[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Zainun binti Mohamad
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861209
sitizainun[at]kats[dot]gov[dot]my
Suhaimi@Suhaima binti Yahya
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861701
suhaima[at]kats[dot]gov[dot]my
Hanafi bin Rauf
Ketua Penolong Pengarah
J48
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861253
hanafi[at]kats[dot]gov[dot]my
Sofia binti Mohd Kassim
Ketua Penolong Pengarah
M48
Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
03-88861158
sofia.kassim[at]kats[dot]gov[dot]my
Nor Zuraini binti Abdul Rahim
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861228
nzuraini[at]kats[dot]gov[dot]my
Azmaliza binti Kamis
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861232
azmaliza[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Khairani bin Md Yusop
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861254
m.khairani[at]kats[dot]gov[dot]my
Fauzani binti Azam
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861256
fauzani_azam[at]kats[dot]gov[dot]my
Sherly Suhana binti Muhamad
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861205
sherlysu[at]kats[dot]gov[dot]my
Robin Seet Poh Aik
Penolong Pengarah Kanan (Juruukur)
J44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861221
robin[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd. Ridzuan bin Ab. Khalil
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861201
ridzuan[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Riniy Fariza binti Mohd Borham
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861218
riniy[at]kats[dot]gov[dot]my
Normala binti Mohamed Solehhin
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi Web dan Multimedia
03-88861193
normala[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Fatimah Binti Abdullah
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88611178
sfatimah[at]kats[dot]gov[dot]my
Farah Liana binti Mohd Suhaimi
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861162
farahliana[at]kats[dot]gov[dot]my
Azeleen binti Mohd Razali
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861161
azeleen[at]kats[dot]gov[dot]my
Sharefah Nor Aliah binti Shareh Nordin
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi Web dan Multimedia
03-88861194
sharefah[at]kats[dot]gov[dot]my
Muhd Nur Anuar bin Janamin
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861197
anuar[at]kats[dot]gov[dot]my
Musyazid bin Md Mustaffa
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861199
musyazid[at]kats[dot]gov[dot]my
Noreen Farisa binti Mohd Nuri
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861164
noreen[at]kats[dot]gov[dot]my
Rohani binti Mat Ali
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861163
rohani[at]kats[dot]gov[dot]my
Nurul Afzan binti Idris
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861230
nafzan[at]kats[dot]gov[dot]my
Liana binti Mohamed Ekbar
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861185
liana[at]kats[dot]gov[dot]my
Nurul Ain binti Aziz
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Khidmat Teknikal dan Operasi
03-88861195
nurulain[at]kats[dot]gov[dot]my
Kan Ya A/P Ke Ang
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861190
kanya[at]kats[dot]gov[dot]my
Nuraliza binti Abdul Khalit
Penolong Pengarah Kanan (Pegawai Teknologi Maklumat)
F44
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Penyelidikan & Pembangunan
03-88861229
nuraliza[at]kats[dot]gov[dot]my
Muhammad Tarmizi bin Abd Jalil
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Infrastruktur ICT
Seksyen Pusat Data, Komunikasi dan Keselamatan ICT
03-88861198
tarmizi[at]kats[dot]gov[dot]my
Noorazmah binti Sudi
Penolong Pengarah (Pegawai Teknologi Maklumat)
F41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861203
noorazmah[at]kats[dot]gov[dot]my
Salina binti Ibrahim
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861227
salina[at]kats[dot]gov[dot]my
Roshana binti Mat Rafar
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi MyGDI
03-88861196
roshana[at]kats[dot]gov[dot]my
Siti Zuraida binti Kadir
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861226
ct_zuraida[at]kats[dot]gov[dot]my
Nur Fazreena binti Razali
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861216
nurfazreena[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Rifqi bin Mohd Naseri
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861214
mrifqi[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohd Redzuan bin Abd Rahim
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861241
redzuan_rahim[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohamad Syukri bin Haron
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861213
syukri[at]kats[dot]gov[dot]my
Nor Safriza binti Ismail
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Perkhidmatan Geospatial
Seksyen Aplikasi GIS
03-88861202
safriza[at]kats[dot]gov[dot]my
Rosnani binti Anggong
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Pembangunan Standard
03-88861252
rosnani[at]kats[dot]gov[dot]my
Mohamad Fathudden bin Mohamad Basir
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 1
03-88861215
fathudden[at]kats[dot]gov[dot]my
Nurul `Izzati binti Abdul Haris
Penolong Pengarah (Juruukur)
J41
Cawangan Pembangunan Polisi, Standard dan Outreach
Seksyen Polisi dan Outreach
03-88861231
izzati[at]kats[dot]gov[dot]my
Yohana binti Morni
Penolong Pengarah (Jurugeospatial)
J41
Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan
Seksyen Geodata 2
03-88861251
yohana[at]kats[dot]gov[dot]my

Pages