Sisipan artikel mengenai Perkongsian Maklumat Geospatial Melalui Platform MyGOS di Buletin Perjasa Bil 1/2019

Date: 
Monday, May 27, 2019

Artikel mengenai Perkongsian Maklumat Geospatial melalui Platform Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) telah disisipkan di dalam Buletin Perjasa Bil 1/2019 sebagai satu kaedah penyaluran maklumat kepada semua kakitangan awam mengenai inisiatif yang telah dijalankan oleh MaCGDI dalam menggalakkan lagi perkongsian maklumat geospatial di agensi-agensi kerajaan. Klik di sini untuk maklumat lanjut >>

Category: 
Year: